Szukaj:


Czwartek, 22 Lutego 2018


-->


2017-07-14

Dodatkowe opłaty recyklingowe w handlu

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie będą oferowane za darmo w punktach sprzedaży.


Zapis ten ma znaleźć się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań unijnych, które zakładają zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Opłata recyklingowa obejmie lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów – obecnie najczęściej wydawane w jednostkach handlowych przy kasie. Wskazana w ustawie maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za jedną lekką torbę. Stawka obowiązująca będzie określona w rozporządzeniu ministra środowiska, a jej wysokość zostanie ustalona po przeprowadzeniu dodatkowych analiz uwzględniających m.in. specyfikę polskiego rynku. Skrócenie o rok przez polskiego ustawodawcę okresu umożliwiającego wdrożenie zakładanych zmian powodować będzie wiele problemów.

W ocenie POHiD pierwotny termin tj. 01.01.2019 r. stwarzał realną gwarancję przygotowania się do realizacji postanowień ustawy. Podkreślić należy również, że nie zachodzą żadne ważne przesłanki czy okoliczności, które wymagałyby skrócenia wejścia w życie ustawy aż o jeden rok, zwłaszcza, że z treści dyrektywy unijnej nie wynika, iż wprowadzenie instrumentów zapewniających wyeliminowanie z obrotu darmowych plastikowych toreb ma nastąpić od 31.12.2017 r. lecz wskazuje, że kraje członkowskie mają czas do 31.12.2018 r. na wprowadzenia danych zmian.

POHiD jako organizacja reprezentująca firmy z branży handlowej uważa, że wprowadzenie powyższej ustawy w przyspieszonym tempie będzie skutkowało licznymi komplikacjami, których ustawodawca ewidentnie nie bierze pod uwagę.
Główne obawy to:
1.    Znaczne przyspieszenie prac nad zbudowaniem systemu rozliczenia comiesięcznych opłat recyklingowych
2.    Zawirowania w negocjacjach umów pomiędzy placówkami handlowymi a producentami toreb foliowych
3.    Gwałtowne i kosztowne przyspieszenie prac w systemach kasowych – wprowadzenie opłaty recyklingowej do treści paragonu fiskalnego
4.    Trudności w zakresie stworzenia asortymentu i zapasów toreb foliowych dostosowanych do danej opłaty recyklingowej
5.    Brak wyłączenia bardzo lekkich toreb foliowych służących klientom do pakowania w miejscu zakupu drobnych towarów non-food będzie dotkliwy dla sklepów branży budowlanej i sklepów wyspecjalizowanych.
6.    Brak możliwości poinformowania klientów o zmianach, które wprowadzą dodatkową opłatę i wymuszą przebudowę kas, co spowoduje utrudnienia podczas robienia zakupów.

 -->
Przeboje FMCG 2017

NewsletterO portalu | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa serwisu created by Visualteam


artykuły spożywcze | branża fmcg | fmcg | franchising | gazeta fmcg | handel w polsce | poradnik handlowca
merchandising | sieci handlowe | sklepy spożywcze | wyposażenie sklepu