Marwit, Maspex i Pure Plus

Szósta odsłona raportu Polskiej Izby Handlu „Równi w Biznesie” pokazuje, którzy producenci soków i nektarów partnersko traktują handel małopowierzchniowy i wielkoformatowy.

Każdemu z producentów ujętych w rankingu przyznano punkty w pięciu obszarach: cena, dystrybucja, udział rynkowy, kontrybucja do wzrostu oraz dedykowane produkty. Finalna liczba punktów, jaką może otrzymać producent, jest średnią ważoną wyników ze wszystkich obszarów. Przy konstruowaniu rankingu wykorzystywane są dane agencji badawczej Nielsen.
W kategorii soki i nektary najlepszy okazał się Marwit – znany głównie z produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia. Tuż za nim
na podium plasuje się koncern Maspex, a trzecie miejsce zajął Pure Plus
– producent znanych napojów na bazie soku z aloesu.
Inicjatywa „Równi w Biznesie” ma promować dobre praktyki biznesowe i wyrównywanie szans pomiędzy podmiotami handlu detalicznego.
PIH stawia sobie za cel uzmysłowienie polskim producentom, że nie powinni w swoich planach sprzedaży zaniedbywać sklepów małoformatowych.
Dostrzega, że właściciele tych placówek czasami stoją na przegranej pozycji nie tylko ze względu na wyższe ceny, po jakich muszą nabywać towary,04
lecz także przez brak przychylności części producentów i pomijaniu ich podczas konstruowania polityki dystrybucji, cen i promocji. To efekt trendu, zgodnie z którym wielu producentów koncentruje się jedynie na hipermarketach czy dyskontach. Taka polityka w dłuższej perspektywie może okazać się głównym hamulcowym rodzimej przedsiębiorczości.