Zakaz handlu w niedzielę coraz bliżej

Zgodnie z projektem ustawy handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

W projekcie ustawy poszerzono katalog placówek wyłączonych z zakazu handlu, lista wyłączeń jest bardzo długa, dotyczy m.in.: punktów zajmujących się sprzedażą pamiątek, gastronomii, sklepów na dworcach, lotniskach czy stacjach benzynowych, placówek przy ośrodkach turystycznych, wypoczynkowych i hotelowych. Jednak nadal zakaz ma dotyczyć sklepów (w tym ogólnospożywczych) we wszelkich innych lokalizacjach. Krajowa Izba Gospodarcza krytycznie odnosi się do sposobu prac nad rozwiązaniami wprowadzającymi zakaz handlu w niedziele. Apeluje, by zagwarantować pracownikom wszystkich branż prawo do dwóch niedziel wolnych w miesiącu, bez faworyzowania jakiejkolwiek grupy zawodowej. Zdaniem KIG wprowadzenie zakazu handlu może negatywnie odbić się na polskiej gospodarce.