Małe firmy biorą coraz więcej kredytów

Mikrofirmy są ważnym segmentem polskiej gospodarki – tworzą miejsca pracy dla jednej trzeciej pracowników sektora prywatnego, generują 30% PKB Polski i co roku zaciągają jako przedsiębiorcy kredyty w bankach na ponad 20 mld zł.*

Z ponad 2 mln aktywnych działalności gospodarczych prowadzonych w Polsce aż 96 proc. stanowią tzw. mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające do dziewięciu pracowników. Większość z nich działa w handlu i usługach (73 proc.)**. Z prognoz analityków Biura Informacji Kredytowej wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom kredytów o wartości ponad 8 proc. wyższej niż w podobnym okresie przed rokiem. Jest to wyraźny trend wzrostowy.
Specyfiką najmniejszych firm jest to, że około połowy z nich nie myśli o zwiększeniu skali swojej działalności i o rozwoju. Koncentrują się bowiem na teraźniejszości, skupiając się niekiedy głównie na przetrwaniu. Jeżeli już sięgają po zastrzyk zewnętrznej gotówki, najczęściej jest to kredyt na działalność bieżącą, a nie na inwestycje. Na ten pierwszy cel pożycza 56,6 proc. mikroprzedsiębiorców, natomiast w celach inwestycyjnych pożycza 45,6 proc. BIK ocenia, że 8/10 mikroprzedsiębiorców wykorzystuje prywatne kredyty konsumpcyjne i hipoteczne oraz pożyczki hipoteczne do częściowego finansowania swojej działalności gospodarczej.

* Badanie na zlecenie BIK, pt. „Kondycja kredytowa jednoosobowych działalności gospodarczych”, Keralla Research, listopad 2017.
**GUS, “Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 r.”, październik 2017 r.