Dobry pracownik zawsze w cenie

Blisko czterech na pięciu przedsiębiorców zamierza w 2018 r. zwiększyć wynagrodzenia, a ponad 40 proc. planuje wzrost zatrudnienia. Żadna z badanych firm nie chce obniżać pensji.

Według badania BCC: „Zdaniem przedsiębiorców: perspektywy dla biznesu w 2018 roku i podsumowanie 2017 r.” przeprowadzonego pod koniec grudnia 2017 roku, 47% ankietowanych firm planuje, że stan osobowy w firmie pozostanie ten sam co w 2017 roku, a 10,2% liczy się ze scenariuszem zmniejszenia zatrudnienia. Wynikać to może z dużej rotacji pracowników na rynku i podkupowania przez firmy tych najlepszych. Wykwalifikowanych pracowników wciąż brakuje, są poszukiwani przez pracodawców. Podobnie jak w 2017 roku, większość ankietowanych przedsiębiorców wskazuje, że istotnymi barierami oraz czynnikami ryzyka w nowym roku będą właśnie trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (79,2%), wysokie obciążenia podatkowe i parapodatkowe (62,5%), zbyt częste zmiany przepisów i problemy z dostosowaniem się do nich (60,4%) oraz zbyt szybko rosnące płace (58,3%), za którymi nie nadąża wydajność pracy.