Kolejne wzmocnienie zespołu zarządzającego siecią Piotr i Paweł

W Grupie Kapitałowej Piotr i Paweł do końca maja br. zostały zaplanowane działania, mające na celu dalszą optymalizację i wzrost efektywności procesów biznesowych.

Od lutego br. w skład zespołu zarządzającego Grupy Piotr i Paweł – oprócz Panów Piotra i Pawła Woś – wchodzą Pan Robert Krzak, odpowiedzialny za proces M&A i zarządzanie franczyzą, Pan Maciej Stoiński – odpowiadający za handel, marketing i logistykę oraz Pan Jakub Karbowiak – odpowiadający za obszar finansów, jak również trzyosobowy zespół Rady Nadzorczej – Panowie Paweł Bala i Adam Chełchowski oraz Pani Joanna Siempińska – osoby z bogatym doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. W ramach planu wzmocnienia zespołu menedżerskiego, z dniem 18 maja br. do Zarządu spółek Grupy Piotr i Paweł dołącza Pan Marek Miętka, natomiast z dniem 1 czerwca br. Panowie Piotr i Paweł Woś, twórcy sieci, przechodzą z poziomu Zarządu do Rady Nadzorczej, a Pan Marek Miętka obejmie stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego.

Pan Marek Miętka to osoba z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania w branży handlu detalicznego. Od 2000 roku związany był z Tesco Polska, gdzie pełnił między innymi funkcję dyrektora operacyjnego, odpowiedzialnego za hipermarkety i markety kompaktowe. Panowie Piotr Woś i Paweł Woś z poziomu Rady Nadzorczej, wspólnie z dotychczasowymi członkami Rady, będą wspierać Zarząd swoim doświadczeniem i znajomością firmy, a także będą aktywnie uczestniczyć w działaniach, mających na celu poprawę rentowności Grupy i finalizację procesu pozyskania inwestora strategicznego.

Zachowując dotychczasowy rodzinny charakter biznesu, umożliwiający szybkie podejmowanie decyzji, zamierzamy – korzystając z wieloletniego doświadczenia Marka – w optymalnym stopniu wprowadzić mechanizmy zwiększające efektywność biznesową i przejrzystość procesów – powiedział Piotr Woś.

W opinii wszystkich osób uczestniczących w procesach zarządzania Grupą, przeprowadzane zmiany wzmocnią sieć Piotr i Paweł od strony efektywności działalności operacyjnej, co pozwoli sprawniej przygotować ją do funkcjonowania z nowym inwestorem strategicznym.