Polska branża drobiarska w obliczu nowych wyzwań

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza zaprasza na konferencję „Polska Branża Drobiarska w obliczu nowych wyzwań”. Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2018 roku w Hotelu Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy. Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn Życie Handlowe.

Konferencja skoncentruje się m.in. na gospodarczym i ekonomicznym aspekcie rozwoju branży drobiarskiej, zarówno w perspektywie światowej, jak również jej wiodącej roli w naszym kraju i Unii Europejskiej. Oczekiwane zmiany, takie jak zwiększanie bezpieczeństwa produkcji, ewolucja rynku w kierunku segmentacji, czy aktualne trendy społeczne i środowiskowe, mają niebagatelny wpływ na tę branżę. Spotkanie nawiązuje również do aktualnego wykazu Celów Zrównoważonego Rozwoju, jakie zostały opracowane w ramach Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 przez ONZ. Szczególnie respektowany przez branżę drobiarską jest cel nr 2, zawarty w przedmiotowym dokumencie: „Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo”.

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, jako jedno z wiodących organizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, działa od ponad 25 lat i zrzesza blisko 90 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą.  Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.