Rok pod znakiem inwestycji. OSM Łowicz stawia na ciągły rozwój

19 milionów złotych przeznaczone na inwestycje, wzrost sprzedaży w handlu krajowym i eksporcie, ekspansja na nowe rynki zagraniczne i nowoczesna kampania marketingowa flagowego produktu – jedna z największych spółdzielni mleczarskich w Polsce podsumowuje półrocze 2018 roku.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu w 2017 roku zanotowała 16% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do roku 2016. Wartość przychodów ogółem wyniosła ponad miliard sześćset milionów złotych. To stawia OSM Łowicz w pierwszej trójce największych spółdzielni mleczarskich w Polsce. W roku 2017 przerobiono tu na artykuły mleczarskie rekordową ilość mleka – ponad 573 miliony litrów. Nowy zarząd łowickiej spółdzielni konsekwentnie modernizuje działalność jednej z największych polskich mleczarni. Największą rewolucję przeprowadzono dotychczas w dziale handlu. Zamiast niskorentownej sprzedaży w dyskontach pod szyldem marek własnych firma podjęła próbę rozszerzenia kanałów dystrybucyjnych.

Produktem który cieszył się największym powodzeniem w 2017 r. jest flagowe mleko UHT. Jego sprzedaż w skali roku urosła o ponad 36% r/r. Imponujący wzrost zaliczyła także serwatka w proszku (30%), sery dojrzewające (20%) oraz śmietanka UHT (6%).  – Udało nam się to wszystko osiągnąć pomimo trudnej sytuacji panującej na całym rynku mleczarskim oraz zmian w spółdzielni na początku ubiegłego roku. Planujemy szereg dalszych działań i inwestycji, które stopniowo podniosą naszą pozycję na rynku oraz znacznie wpłyną na rentowność i jakość – z korzyścią dla naszych klientów i dostawców – mówi Karolina Strzelecka, prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu, piastująca stanowisko od 08 lutego 2017.

Dobre wyniki sprzedażowe idą w parze z optymistycznymi perspektywami roztaczanymi przed spółdzielnią. Siłą napędową rozwoju mają być przeprowadzone inwestycje, na które OSM Łowicz wydał w 2017 roku aż 19 milionów złotych. Na przełomie roku wraz z Tetra-Pak sfinalizowano przygotowanie nowej linii do nalewania mleka UHT. – Od marca produkujemy mleko łowickie w nowym opakowaniu, na nowej linii Tetra Pak Edge. Wkrótce zamontowana zostanie druga, bliźniacza linia, aby zwiększyć wydajność i dodać kolejne produkty w atrakcyjnym dla klienta opakowaniu – mówi Lech Dębowski wiceprezes zarządu ds. produkcji.

Planowana jest też budowa nowej masłowni, która ma przyspieszyć wytwarzanie i zoptymalizować koszty produkcji. Temu ostatniemu celowi przyświeca również stopniowe porządkowanie portfolio spółdzielni, w tym likwidacja ponad 220 SKU – marek kanibalizujących się, które słabo rotują i nie przynoszą zamierzonych zysków. Globalna ekspansja łowickiej spółdzielni mleczarskiej trwa. Jednym z kanałów działalności, na który OSM Łowicz stawia w 2018 r. największy nacisk jest eksport. Na tym polu mleczarnia już ma się czym pochwalić i ambitnie rozszerza rynki, na które wysyła swoje produkty. – Mamy wysoki, 21-procentowy udział eksportu w sprzedaży. Cieszymy się że nasze mleko UHT jest obecne w Chinach i w wielu krajach Afryki. Jako pierwsi dostawcy z Polski wysłaliśmy kontenery z tym flagowym produktem naszego portfolio do Peru i Wenezueli. Serwatka w proszku jest obecna oprócz rynku europejskiego w dużej mierze na rynkach azjatyckich – mówi Wojciech Jezierski, wiceprezes ds. handlu i marketingu. Coraz wyraźniejsza jest też sprzedaż na rynkach latynoamerykańskich, pomimo sporej konkurencji w tym regionie. – Z Ameryką Łacińską sąsiadują USA, które są drugim po UE największym eksporterem artykułów rolno-spożywczych. Ponadto kraje Ameryki Południowej takie jak Brazylia i Argentyna są dużymi producentami produktów rolnych. Mimo to z sukcesem udaje nam się rozwijać eksport nawet do tak odległych regionów świata – dodaje Jezierski.

Ekspansji na rynki zagraniczne służyć mają również tegoroczne wyjazdy OSM Łowicz na światowe targi
spożywcze. W lutym br. mleczarnia przedstawiała swoje produkty podczas największych targów żywieniowych
świata Gulfood w Dubaju, a miesiąc temu reprezentowała Polskę podczas trzydniowych Sial China w Szanghaju. W czerwcu natomiast spółdzielnia bierze udział w misji targowej w Ningbo we wschodnich Chinach. – Nasze stanowiska podczas targów zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Traktujemy te wyjazdy jako okazję do nawiązywania kontaktów handlowych i pogłębiania wiedzy na temat trendów żywieniowych na rynkach zagranicznych. Promujemy podczas nich zarówno swoje flagowe produkty, które już oferujemy azjatyckim kontrahentom, jak i te o które chcemy poszerzyć nasze eksportowe portfolio – podsumowuje Joanna Kołodyńska, kierownik działu marketingu w OSM Łowicz.

Produkty OSM Łowicz są doceniane przez zagranicznych, ale przede wszystkim również rodzimych ekspertów. Podczas tegorocznej Krajowej Oceny Masła i Mlecznych Produktów Wysokotłuszczowych – jednego
z najważniejszych wydarzeń w branży – aż trzy produkty z portfolio mleczarni zajęły pierwsze miejsca w odpowiadających im kategoriach. Komisja Superarbitrów Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy nagrodziła w ten sposób ser Gouda 48% w plastrach, masło łowickie ekstra orazFelladę 45%. Co więcej, głosami detalistów i ekspertów w ostatnim tylko miesiącu kolejne produkty OSM Łowicz zostały wyróżnione w niezależnych plebiscytach.

Polski rynek mleczarski zmienia się niezwykle dynamicznie. Wpływ na to mają zmienne ceny tłuszczu, a także globalna koniunktura, w tym m.in. zmniejszenie produkcji mleczarskiej w UE przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na przetwory mleczne w Azji. W pierwszym kwartale 2018 r. zanotowano w Polsce spadek cen mleka, choć i tak były one wyższe, niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Z kolei w kwietniu spadek ten
wyhamował i jak sugerują rosnące ceny na giełdzie Global Dairy Trade, na rynku może teraz nastąpić długo oczekiwana stabilizacja cen. OSM Łowicz dostrzega tę poprawiającą się kondycję w branży, dlatego nie wyklucza zwiększenia udziałów na polskim rynku. W pierwszej kolejności spółdzielnia chce jednak zadbać o bezpośrednich dostawców, rolników zrzeszonych w OSM Łowicz. Wspólnie działamy na rzecz naszej spółdzielni i naszych dostawców. Już teraz widać dobre efekty wdrożonych zmian – trwałe i duże wzrosty sprzedaży, poprawę jakości produktów oraz rentowności spółdzielni. Druga połowa 2018r. na pewno będzie udana i pozwoli nam jeszcze bardziej rozwinąć łowicką spółdzielnię – zapowiada prezes jednej z największych mleczarni w Polsce.