Mondelēz International poszerza pogram zrównoważonego pozyskiwania pszenicy

Mondelēz International ogłasił rozszerzenie programu Harmony, związanego z pozyskiwaniem pszenicy w sposób zrównoważony, tak aby do 2022 roku inicjatywa objęła wszystkie ciastka produkowane w Unii Europejskiej. Obecnie jest to 60% ciastek. Harmony to kolejny, obok Cocoa Life, program Mondelēz International wspierający zobowiązania firmy dotyczące ograniczenia negatywnego wpływu produkcji na środowisko naturalne.

Do 2022 roku roczna zrównoważona produkcja pszenicy pod szyldem Harmony, programu zainicjowanego przez Mondelēz International już 10 lat temu, zwiększy się do ponad 280 tys. ton. Pozwoli to pokryć zapotrzebowanie na pszenicę niezbędną do produkcji całego europejskiego portfolio ciastek Mondelēz International, w tym marek takich jak belVita, Milka czy Barni (Lubisie). W Polsce, do marek międzynarodowych, które biorą udział w programie Harmony, do końca 2018 roku dołączą Delicje i Petitki Biszkopty.

 Obecnie, inicjatywa obejmuje 1,7 tys. rolników, 13 młynów i 21 spółdzielni rolniczych na sześciu rynkach (Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Polska i Włochy). W 2017 roku wspierani przez program rolnicy wyprodukowali 177 tys. ton pszenicy. Stanowi to ok. 75% produkcji ciastek Mondelēz International w Europie Zachodniej i 60% w całej Unii Europejskiej, wliczając marki takie jak LU, Oreo, LiGA i Fontaneda.

Europejscy konsumenci coraz częściej utożsamiają produkty wysokiej jakości ze zrównoważonymi metodami produkcji. Są świadomi, jaki wpływ na środowisko mają ich wybory żywieniowe oraz stawiają wysokie wymagania w tym obszarze wobec producentów. Jako największy producent ciastek w Europie, odgrywamy istotną rolę w zapobieganiu zmianom klimatu i niedoborom surowców poprzez promowanie zrównoważonych praktyk rolniczych oraz polepszanie bioróżnorodności w naszym łańcuchu dostaw. Działając w ten sposób, przyczyniamy się do stworzenia bardziej sprawiedliwego, przejrzystego i zintegrowanego łańcucha dostaw, w ramach którego wysoka jakość dla konsumentów oznacza jednocześnie pozytywny wpływ na rolników i społeczeństwo – powiedział Hubert Weber, Wiceprezes Mondelēz International i Prezes na Europę.

Uruchomiony po raz pierwszy 10 lat temu we Francji program Harmony wspiera bioróżnorodność i dobre praktyki związane z ochroną środowiska w zakresie produkcji pszenicy w Europie. Inicjatywa łączy wszystkich uczestników łańcucha dostaw pszenicy – rolników, spółdzielnie rolnicze i młyny. Program angażuje partnerów stosujących zrównoważone praktyki rolnicze w uprawie i przetwórstwie pszenicy, w zamian oferując dodatkowe zyski z ich plonów. Rolnicy objęci programem decydują się na ograniczenie ilości zużywanej wody, dbanie o jakość gleby, ochronę bioróżnorodności oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla, jednocześnie odnosząc z tego korzyści.

Harmony opracowano we współpracy z organizacjami pozarządowymi, specjalistami od ochrony środowiska oraz organizacjami naukowymi.  Procedury wdrożone w ramach tej inicjatywy podlegają corocznej kontroli, mającej zapewnić ich przestrzeganie. Program działający w oparciu o zrównoważone praktyki, ma na celu: zminimalizowanie wykorzystania pestycydów i nawozów poprzez stosowanie odpornych odmian pszenicy, systemu płodozmianu oraz dbałość o jakość gleby, unikanie stosowania zbędnych oprysków i środków chemicznych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, w szczególności poprzez obniżenie ilości stosowanych nawozów, zachowanie jakości wody oraz ochronę lokalnej bioróżnorodności: 3% pól, na których uprawiana jest pszenica, poświęcane jest na ukwiecone połacie lub żywopłoty, które stają się całorocznym źródłem pyłków i nektaru dla owadów zapylających.

Program Harmony to coś znacznie więcej niż ustalony zestaw zrównoważonych praktyk w uprawie pszenicy. To ruch, który łączy wszystkie podmioty działające w ramach naszego łańcucha dostaw z tymi, którym zależy na maksymalizacji pozytywnego wpływu, jaki możemy wywrzeć na środowisko i bioróżnorodność. Umożliwiając współpracę organizacji pozarządowych i rolników, jesteśmy w stanie wdrażać praktyki rolnicze, które są zarazem wydajne i mają praktyczne zastosowania. Poprzez tego typu działania możemy stać się katalizatorem pozytywnych zmian – powiedział Romeo Lacerda, Prezydent Kategorii Ciastek na Europę.