Dariusz Sapiński Honorowym Obywatelem Gminy Iława

Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita, otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Gminy Iława. Okolicznościową statuetkę odebrał 31 sierpnia 2018 roku podczas uroczystej sesji Rady Gminy Iława.

Tytuł Honorowego Obywatela to największe wyróżnienie i forma uznania wobec osób, które w swych działaniach w sposób znaczący wpłynęły na rozwój gminy.  Jest uroczystym i podniosłym świadectwem wyjątkowego uznania przedstawicieli lokalnej społeczności dla osób o wspaniałych sukcesach i autorytecie.

MLEKOVITA na terenie województwa warmińsko-mazurskiego posiada 4 zakłady produkcyjne w  Działdowie, Lubawie, Morągu i Suszu, hurtownie firmowe w Działdowie, Lubawie i Morągu i kilkanaście sklepów firmowych działających pod szyldem MLEKOVITKA. Wywiera ona znaczący wpływ na życie lokalnej społeczności  dając zatrudnienie wielu mieszkańcom.

Prezes Mlekovity  aktywnie angażuje się w życie miejscowości, w których zlokalizowane są oddziały Grupy MLEKOVITA, w ich rozwój i życie kulturalne, wpierając miejscowe inicjatywy i uczestnicząc w nich osobiście, np. Regionalne Święto Mleka, Dożynki Gminne, Ząbrowiadę, Laseczniadę oraz Jarmark Ludowy. Firma wspiera też lokalny sport – młodych piłkarzy. Wszystkie te działania zyskały uznanie Rady Gminy, która uhonorowała Prezesa Dariusza Sapińskiego tym szczególnym wyróżnieniem.