Co dzieci jedzą w szkole? – wyniki badania PAYBACK Opinion Poll

Z badania PAYBACK Opinion Poll płyną optymistyczne wnioski o odżywianiu dzieci w szkołach. Większość rodziców daje pociechom własnoręcznie przygotowane przekąski oraz wodę. Aby każdy uczeń miał szansę na pełnowartościowy posiłek, PAYBACK wraz ze swoimi partnerami – BP i Polską Akcją Humanitarną – zachęca konsumentów do wspierania programu Pajacyk.

Domowe najlepsze

Prawie 3/4 osób badanych przez PAYBACK deklaruje, że zawsze przygotowuje dziecku posiłek do szkoły. Najczęściej dajemy swoim pociechom samodzielnie zrobione kanapki (83%), a także warzywa i owoce (47%). Wśród napojów zdecydowanie dominuje woda (69%), a w dalszej kolejności soki (23%). Tylko nieliczni pozwalają zabierać dzieciom do szkoły słodycze (7%) i słone przekąski (1%) oraz napoje gazowane (2%).

Nie zawsze rodzicie są jednak w stanie przygotować dziecku drugie śniadanie – przyznaje to 16% ankietowanych – i decydują się dać mu do szkoły kieszonkowe. 27% badanych robi to regularnie, a 45% od czasu do czasu. Kwoty są z reguły niewielkie. Ponad połowa ankietowanych zadeklarowała, że dziecko dostaje do 10 zł tygodniowo, a 42% daje swoim pociechom 10-50 zł.

Warto zadbać o wszystkie dzieci

Niestety w Polsce wciąż jest wiele dzieci, które nie tylko nie dostają do szkoły drugiego śniadania, ale także nie mają możliwości zjedzenia ciepłego posiłku. Polska Akcja Humanitarna prowadzi więc program Pajacyk, w ramach którego pozyskuje środki na pokrycie kosztów obiadów w szkołach dla najbardziej potrzebujących.

Wiemy, jak ważne jest, aby dzieci w okresie dojrzewania dostawały pełnowartościowe posiłki, dlatego od lat, razem z naszym partnerem – BP, wspieramy rodziny, które nie mają środków na zapewnienie im obiadów w szkole. Co roku przekazujemy Polskiej Akcji Humanitarnej kwotę będącą równowartością wszystkich punktów wykorzystanych przez uczestników PAYBACK na dofinansowanie programu Pajacyk. Dzięki szczodrości darczyńców, w 2017 roku ufundowaliśmy ponad 11 600 posiłków dla 151 dzieci w 13 placówkach – mówi Marcin Pilarski, dyrektor zarządzający PAYBACK Polska.

Kiedy w roku 2000 rozpoczynaliśmy program lojalnościowy zaprosiliśmy do współpracy PAH z programem Pajacyk. Mechanizm stworzony wtedy działa nadal i umożliwia wszystkim klientom BP przekazanie punktów PAYBACK na rzecz Pajacyka. Ufundowaliśmy wspólnie 1,5 miliona posiłków. To wielka radość i satysfakcja – komentuje Dorota Adamska, PR Manager, BP w Polsce.

– Każdego roku dzięki wsparciu darczyńców, szczególnie partnerów biznesowych, Polskiej Akcji Humanitarnej zapewniamy ciepłe posiłki dzieciom, które z różnych względów nie mogą na nie liczyć w domu. W PAH mamy przekonanie, że dzięki finansowaniu posiłków mamy realny wpływ na samopoczucie dzieci, przez co wspieramy je w trudnym procesie uczenia się. Nieoceniona pomoc finansowa partnerów w realizacji programu Pajacyk ma przełożenie na jego rozwój, co w 2017 roku zaowocowało rozszerzeniem działań o dożywianie dzieci podczas wakacji letnich – mówi Magdalena Szymczak, Koordynator Programu Dożywiania w Polsce, Polska Akcja Humanitarna.

Badanie zostało przeprowadzone na uczestnikach Programu PAYBACK w dniach 10-20 sierpnia 2018 r. metodą ankiety online na grupie 490 osób. Grupa badawcza w wieku 18-65 lat dobrana została tak, aby odpowiadać strukturze demograficznej kraju.