Dodatkowa pomoc w sprzedaży

Wagi czy krajalnice nie są potrzebne w każdym sklepie czy na każdym stoisku, dlatego traktuje się je jako wyposażenie pomocnicze. Porcjowanie i ważenie towaru odbywa się najczęściej na stoiskach z obsługą tradycyjną lub za pomocą wag udostępnionych klientom do porcjowania towaru nie konfekcjonowanego, czyli np. owoców, orzechów, itp.

WAGI I KRAJALNICE

Wagi samoobsługowe, by być prostymi w obsłudze i czytelnymi dla klienta, są zaopatrzone w duże klawisze i ikonografię / obrazki przedstawiające towar. Przepisy obligują do legalizowania wag co dwa lata. Niektóre programy do zarządzania sklepami mają wbudowaną funkcję przypominającą o tej czynności. Krajalnice, które zwykle służą do krojenia wędlin i sera, można używać też do porcjowania innych produktów np. pomidorów, dużych owoców itp. Do tych miękkich towarów sugeruje się ustawienie na plastry o grubości 16 mm. Polacy lubią gdy towar jest przy nich porcjowany, dlatego wydajność i dokładność krajalnic jest istotnym czynnikiem ich wyboru podczas kompletowania wyposażenia. Krajalnice i maszynki do mielenia, ze względów bezpieczeństwa, nie mogą być udostępniane klientom. Używać ich może tylko obsługa.

INNE WYPOSAŻENIE POMOCNICZE:

  1. urządzenia zapobiegające kradzieżom,
  2. drabinki, schodki do układania i zdejmowania towarów,
  3. podesty podłogowe, podesty ekspozycyjne,
  4. noże, tasaki, deski do krojenia szczypce, nożyczki itp.,
  5. metkownice,
  6. urządzenia paczkujące,
  7. sprzęt wystawienniczo reklamowy: stojaki, banery reklamowe itp.,
  8. sprzęt do przenoszenia i ekspozycji: tace, koszyki pojemniki itp.,
  9. urządzenia transportowe – stosuje się w celu zmniejszenia a nawet wyeliminowania wysiłku koniecznego przy przemieszczaniu, podnoszeniu towarów. Magazynierów i sprzedawców wspomagają wózki, podnośniki, taśmociągi, dźwigi, ustawiane przed sklepem, w magazynie lub na sali sprzedażowej.
Opinia eksperta

Funkcje dodatkowe

Agnieszka Kotlarska

St. Specjalista ds.  Marketingu i Promocji YAKUDO

W 2018 roku w ofercie firmy Yakudo Plus pojawiła się nowa seria wag multimedialnych SM-5300L DIGI. Szereg funkcji, jakie dają nam wagi multimedialne stanowią doskonałe narzędzie do obsługi posiadających coraz większą świadomość zakupową klientów. Wyświetlane reklamy mogą skutecznie przekonać klienta do zakupu szerszej gamy produktów. Funkcja, która zasługuje na szczególną uwagę, to tzw. ASYTENT SPRZEDAWCY – umożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji takich jak: składy produktów, alergeny, dane producenta, informacje o aktualnych promocjach czy ofercie wiązanej. Oprócz wyświetlania danych dotyczących ważonego towaru istnieje możliwość udzielenia instrukcji operatorowi – na przykład sposobu wymiany etykiet czy czyszczenia głowicy. Nowoczesne i kompleksowe systemy sprzedażowe to trendy dominujące na rynku.