Podatek od sprzedaży detalicznej znowu odsunięty w czasie

W projekcie nowelizacji zaproponowano, aby przepisy ustawy o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od 1 stycznia 2020 r.

Rok temu Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej zawieszającą ten podatku do końca 2018 roku. Progresywne stawki podatku od sprzedaży detalicznej zdecydowanie nie spodobały się Komisji Europejskiej, ponieważ naruszają unijne zasady pomocy publicznej oraz stawiają mniejsze sklepy w pozycji uprzywilejowanej.
Ponieważ skargi złożonych przez Polskę do TSUE na decyzje Komisji Europejskiej nie zostały rozpatrzone oraz istniej ryzyko, że nie zostaną rozpoznane do końca obowiązującego obecnie terminu zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, konieczne jest dalsze wstrzymanie wprowadzenia tej daniny.

Przypomnijmy: podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł. Jako przychód uznane będą kwoty uzyskane z tytułu sprzedaży, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Przychód ze sprzedaży detalicznej określany ma być na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezaewidencjonowanego.

Stawki podatku będą wynosić:

0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;
1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.