Pracownicze Plany Kapitałowe dużym wyzwaniem dla pracodawców

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która wejdzie w życie już na początku 2019 roku, ale w praktyce dla największych pracodawców zacznie mieć zastosowanie od 1 lipca 2019 roku. Firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, które pierwsze muszą wdrożyć to rozwiązanie, mają na to 10 miesięcy.

Prezydent podkreślił, że ustawa o PPK zakłada, że osoby odkładające na przyszłą emeryturę nie będą odkładać same. Wspierać ich będzie pracodawca (odprowadzając za pracownika składkę) oraz państwo za pośrednictwem Funduszu Pracy. To rozwiązanie korzystniejsze niż np. oszczędzanie w banku, gdzie nikt – poza oszczędzającym – nie dokłada do takich oszczędności.

Aż 75 proc. pracodawców przyznaje, że decyzja o wprowadzeniu PPK jest ściśle powiązana z obowiązkiem ustawodawczym – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie HR  . Dla wszystkich oznaczać to będzie dodatkowe obciążenia administracyjne, z którymi będą musieli zmierzyć się zarządzający kadrami. W odpowiedzi na to wyzwanie eksperci Instytutu Emerytalnego i Nationale-Nederlanden PTE przygotowali podręcznik dla pracodawców, który krok po kroku pomoże im przygotować się i wdrożyć PPK. Zdecydowanie największym wyzwaniem, jaki dostrzegają firmy we wdrożeniu PPK są dodatkowe koszty, jakie pracodawcy będą musieli ponieść w związku z obowiązkowymi wpłatami. Minimalna kwota, którą będzie musiał odprowadzać pracodawca dla każdego uczestnika PPK to 1,5 proc. jego wynagrodzenia.
Aż 61 proc. uczestniczących w badaniu firm obawia się, że PPK traktowane będą przez pracowników jako program rządowy, a nie świadczenie, które sfinansuje pracodawca. Proces wprowadzania PPK do firm powinien być więc uzupełniony działaniami edukacyjnymi, które pozwolą pracownikom zrozumieć założenia projektu oraz mechanizmy funkcjonowania PPK. Świadomość i wiedza na temat PPK mogą zwiększyć zaufanie społeczne i zachęcić Polaków do skorzystania z tego programu.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w praktycznym doradzaniu pracodawcom w tworzeniu i funkcjonowaniu form dodatkowego oszczędzania na emeryturę przygotowaliśmy kompendium wiedzy o PPK, które powinno pomóc każdemu zainteresowanemu w zrozumieniu nie tylko jak będą działały te rozwiązania, ale także, a może przede wszystkim w przygotowaniu się do wyzwań jakie niosą ze sobą PPK – mówi dr Antoni Kolek, Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego.
„Pracownicze Plany Kapitałowe – podręcznik dla pracodawcy” ma pomóc osobom odpowiedzialnym za wprowadzenie programu w swojej firmie. Kompendium prezentuje informacje niezbędne na każdym etapie funkcjonowania PPK w organizacji. Autorzy wyjaśniają w nim, jakie są najważniejsze założenia i sposób funkcjonowania PPK. Tłumaczą również, jak działać w nowym otoczeniu prawnym.
Wprowadzenie PPK wiąże się z szeregiem nowych obowiązków, jakie czekają pracodawców. To oni odpowiadają chociażby za wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzać pracowniczym planem kapitałowym oraz za zawarcie z nią umów w imieniu swoich pracowników. Dlatego odpowiednie przygotowanie i zrozumienie wymogów, jakie są stawiane zatrudniającym, jest kluczowe dla powodzenia tego projektu – mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE.
W podręczniku zaprezentowane zostały krok po kroku działania, które każdy z pracodawców musi spełnić wprowadzając PPK do swojej firmy. Już dziś największe z nich – zatrudniające powyżej 250 osób – powinny uwzględnić w swoich rocznych budżetach koszty związane z wpłatami dla każdego pracownika.

źrodło:Nationale-Nederlanden

fot: materiały Kancelarii Prezydenta RP.