Sprzedaż detaliczna rośnie – dane GUS

W październiku sprzedaż detaliczna w cenach stałych była wyższa niż przed rokiem o 7,8 proc. (wobec wzrostu o 7,1 proc. w październiku ub. roku). W porównaniu z wrześniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 6,6 proc.

W grupie sprzedawców żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wzrost wyniósł 1,5 proc.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wyższy niż przeciętny wzrost w październiku 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach z grupy „pozostałe” (o 15,0 proc. wobec wzrostu o 9,8 proc. przed rokiem), jak również w podmiotach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 11,0 proc. wobec wzrostu o 5,6 proc. przed rokiem) oraz w jednostkach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 9,7 proc. wobec wzrostu o 11,8 proc. przed rokiem).

Wysoki wzrost wykazały też podmioty z grup: „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 11,7 proc.); „tekstylia, odzież, obuwie” (o 11,6 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (o 7,5 proc.).

W okresie styczeń-październik[2] br. wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wyniósł 6,5% (wobec wzrostu o 7,2% w 2017 r.)