Zakaz handlu w niedziele – projekt nowelizacji

Poczta ma być pocztą, a rodziny nie można wynagrodzić finansowo.

Do Kancelarii Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele. Ustawodawcy chcą, by trudniej było obchodzić uchwalaną w tym roku ustawę. Główne trzy kwestie, które planuje się znowelizować to handel artykułami spożywczymi w placówkach pocztowych, pomoc rodziny podczas funkcjonowania małego sklepu w niedziele, a także cofnięcie z wyłączenia o zakazie handlu wyrobów tytoniowych.

Poczta
Paragraf ustawy zezwalający na prowadzenie handlu w niedziele w placówkach pocztowych ma być zmodyfikowany. Handlować będą mogły jedynie te placówki pocztowe, w których przeważającą działalnością jest świadczenie usług pocztowych. Uzasadnienie do projektu głosi “Takie doprecyzowanie przepisu jest konieczne i oczekiwane społecznie ze względu na praktykę stosowania tego przepisu w obecnym jego brzmieniu. Polega ona na korzystaniu z wyłączenia spod zakazu handlu przez typowe placówki handlowe, które dzięki uzyskaniu statusu placówki pocztowej mogą prowadzić handel we wszystkie niedziele i święta, czego nie mogłyby czynić nie mając takiego statusu, bowiem zakres działalności handlowej prowadzonej przez takie placówki nie jest objęty pozostałymi wyłączeniami spod zakazu handlu”.

Sklep rodzinny – ale tylko jeden
A kto  zgodnie z ustawą może pomagać właścicielowi w prowadzeniu sprzedaży w niedziele? Mogą to robić najbliżsi krewni i powinowaci, ale tylko osoby z listy, czyli:

  • małżonek,
  • dzieci (własne, małżonka lub przysposobione),
  • rodzice,
  • macocha,
  • ojczym.

Osoby te nie mogą jednak otrzymywać jakiegokolwiek wynagrodzenia za swoją pracę lub być zatrudnionymi w przedsiębiorstwie prowadzącym ten sklep. Ponadto mogą pomagać jedynie wówczas, gdy właściciel przebywa w tm samym sklepie. Nowelizacja ma spowodować, żeby właściciel kilku sklepów mógł otworzyć tylko jeden z nich.

Wyroby tytoniowe
W myśl działającej ustawy detalista może skorzystać z wyłączenia spod zakazu handlu, uzasadniając to tym, że jego “przeważająca działalność polega na sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych” (art. 6 ust. 1 ustawy). Nowela przewiduje usunięcie z przepisu sekcji wyrobów tytoniowych, ponieważ kontrole PIP stwierdziły, że część sklepów handlujących głownie innymi towarami, a papierosy czy tytoń sprzedająca tylko w sposób marginalny, powołuje się na ww. wątek ustawy.

Pozostałe poprawki, dotyczące sprzedaży “z burty statku” czy miejsc, w których handluje się wyłącznie maszynami i sprzętem rolniczym można uznać jedynie za kosmetyczne.