Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio

Celem działania Koalicji będzie podjęcie inicjatyw prowadzących do budowy rynku żywności bio i wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój tego rynku w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy konsumentów.

Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, powołana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zainicjowana została przez instytucje, które łączy idea rozwoju rynku bio w Polsce. Członkami założycielami są przedstawiciele Carrefour Polska, Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenia EKOŁAN. Idee, które będą przyświecać Koalicji przedstawiono na konferencji prasowej pod koniec listopada 2018 rok.

Jak wynika z danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obserwuje się regres w produkcji żywności ekologicznej, a wielkość powierzchni upraw ekologicznych w Polsce spada systematycznie i wynosi obecnie 500 tys. hektarów. Pomimo tego, tempo sprzedaży żywności bio utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, ale w dużej mierze wskutek zwiększonego importu. Niestety, rolnicy i producenci ekologiczni wciąż stanowią niszę na polskim rynku żywnościowym i napotykają na liczne bariery strukturalne. Rynek żywności ekologicznej w Polsce znajduje się obecnie w stanie kryzysu ze względu na brak aktywnych działań skierowanych do jego uczestników, chociaż obserwuje się duże zainteresowanie konsumentów produktami ekologicznymi. Wymaga to pilnych aktywności wspierających jego uczestników, także w świetle przyjętego w lipcu rządowego Planu dla Wsi, stawiającego na rozwój produkcji żywności wysokiej jakości, jako elementu rozwoju rolnictwa.

Zainicjowana Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio ma służyć budowie potencjału rolnictwa i przetwórstwa żywności ekologicznej oraz wzmocnieniu tego segmentu polskiego rolnictwa. Celem Koalicji jest wypracowanie standardów działania, rozwiązań problemów, opracowania gotowych projektów w zakresie gospodarczym, handlowym, edukacyjnym, społecznym i zdrowotnym, dotyczących rozwoju rynku żywności bio oraz upowszechnia wiedzy z tego zakresu wśród producentów, przetwórców, handlowców oraz konsumentów.

W skład grupy członków Grupy Inicjatywnej Koalicji wchodzą: dr Karol Krajewski, Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Christophe Rabatel, Prezes i Dyrektor Generalny Carrefour Polska, Krystyna Radkowska, Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, prof. Ewa Rembiałkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Mieczysław Babalski, rolnik ekologiczny i przewodniczący stowarzyszenia EKOŁAN. Inicjatywa, która ma charakter w pełni wolontarystyczny, wzbudziła ogromne zainteresowanie w środowisku i zmobilizowała przedstawicieli innych organizacji, co zapewne będzie skutkować poszerzeniem kręgu Koalicji o nowych partnerów-sojuszników rozwoju rynku żywności bio.

Carrefour Polska realizuje strategię transformacji żywieniowej zakładającą między innymi demokratyzację bio, w szczególności w kontekście rozwoju lokalnych produktów. Sieć, biorąc udział w pracach Koalicji, chce przyczynić się do wypracowania rozwiązań w zakresie logistyki i dystrybucji, edukacji konsumentów oraz wsparcia rolników w procesie konwersji.

Dzisiejszy konsument jest coraz bardziej świadomy wpływu żywienia na zdrowie, a naszą misją jest zaoferowanie mu produktów, których szuka i potrzebuje. Od obecnego roku realizujemy strategię mającą na celu demokratyzację żywności ekologicznej tak, aby była dostępna dla każdego. Oprócz zapewnienia dostępu do zdrowych, wysokiej jakości produktów, Carrefour podjął szereg działań o szerokim spektrum, zmierzających do wzmocnienia oferty zdrowej żywności poprzez wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Jako członek Koalicji, Carrefour pragnie wspierać rolników dzięki bezpośredniej współpracy, naszemu know-how, logistyce i rozbudowanej infrastrukturze prawie 900 sklepów. Będziemy także kontynuowali edukację polskich klientów w zakresie zdrowego żywienia. Dzięki Koalicji, która mam nadzieję, będzie się rozrastać, będziemy mogli przyczynić się do rozwoju rynku produkcji ekologicznej w Polsce, wspierać rolników, edukować klientów i po prostu – dać nam wszystkim możliwość, by jeść lepiej i żyć lepiej – powiedział podczas konferencji inaugurującej powołanie Koalicji Na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio Prezes Carrefour Polska, Christophe Rabatel.

Polacy szukają zdrowej żywności

W prace Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio włączyło się aktywnie także środowisko naukowe, reprezentowane przez prof. dr hab. Ewę Rembiałkowską, z Katedry Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Żywność ekologiczna to bez wątpienia przyszłość dla wszystkich. Przede wszystkim jest to żywność nie do przecenienia pod kątem wartości odżywczych. Badania wykazały, że ma m.in. znacząco wyższą zawartość witaminy C i polifenoli, które działają przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo, chroniąc równocześnie układ krążenia. W żywności ekologicznej jest także znacznie niższe stężenie szkodliwych pestycydów, związków azotowych oraz kadmu, który odpowiedzialny jest za m.in. choroby nowotworowe oraz uszkodzenia nerek – powiedziała prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, ekspert ds. rolnictwa ekologicznego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.

Według badań Nielsena zdrowie jest największą obawą Polaków. Konsekwencją tego jest wzrost popularności trendu zdrowotnego w naszym kraju. 75 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że jesteś tym, co jesz. Rosnący trend poszukiwania żywności korzystnej dla zdrowia oznacza konieczność zmiany składów produktów, stworzenie zróżnicowanej oferty oraz położenie większego nacisku na aspekt certyfikacji produktów pod kątem oznaczeń ekologicznych. 62 proc. polskich konsumentów potwierdza, że są w stanie zapłacić więcej, jeśli produkt jest bez długiej listy sztucznych dodatków i składników. Jednocześnie aż 54 proc. Polaków deklaruje, że uważnie czyta etykiety produktów. Istotnym wyzwaniem dla rynku w tym kontekście jest wypracowanie odpowiedniego przekazu skierowanego do konsumentów i edukacja klientów.

Należy także podejmować wszelkie możliwie działania zachęcające rolników do przechodzenia na ekologiczne metody produkcji rolnej oraz wspieranie ich w organizowaniu krótkich, lokalnych łańcuchów dostaw, powiązanych z określonymi grupami konsumentów. Mam nadzieję, że dzięki pracy Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio wypracowane zostaną rozwiązania będące odpowiedzią na ogromne potrzeby środowiska rolniczego oraz przetwórców i dystrybucji tych produktów– powiedziała Krystyna Radkowska, Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.