5 grudnia – Światowy Dzień Konkurencji

Światowy Dzień Konkurencji organizowany jest co roku 5 grudnia przez pozarządową organizację Consumer Unity & Trust Society (CUTS International) oraz Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

UOKiK przypomina, że za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję grozi kara do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Postępowanie może być prowadzone również na podstawie przepisów unijnych, niewłaściwa praktyka może bowiem mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi UE.

Zgodnie z prawem ochrony konkurencji zabronione jest wspólne ustalanie przez niezależnych przedsiębiorców cen sprzedaży produktów lub usług. Mogą to być porozumienia pomiędzy konkurentami lub przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, np. producent – sprzedawca detaliczny. Na zmowach tracą konsumenci, którzy muszą płacić więcej, niż gdyby stawki kształtowane były w warunkach konkurencji.

Zakupy w internecie stają się z roku na rok coraz popularniejsze. Dlatego organy ochrony konkurencji na całym świecie muszą zwracać szczególną uwagę, czy przy handlu w sieci nie dochodzi do zmów, które powodują, że konsumenci muszą płacić drożej za produkty. Przedsiębiorcy sprzedający online mogą również ulegać pokusom wykorzystania nowych technologii do stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Zadaniem urzędów jest przewidywać i wykrywać tego rodzaju działania. Na ten temat rozmawiamy podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Konkurencji – mówi wiceprezes UOKiK Michał Holeksa.

Z okazji Światowego Dnia Konkurencji  w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. odbywa się konferencja „Konkurencja w erze cyfrowej”.  Organizatorami wydarzenia są: UOKiK, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji oraz Positive Competition.

Organy ochrony konkurencji stoją teraz przed wyzwaniem jakim jest określenie ich polityki wobec rynków cyfrowych. Nowoczesna gospodarka wymaga nowego podejścia do prawa konkurencji. Potrzeba nowych reguł konkurencji, a być może nowych regulacji sektorowych, skutecznych – uszytych na miarę – narzędzi dostosowanych do wyzwań epoki cyfrowej – spotkanie otworzył list od Premiera Mateusza Morawieckiego do przedsiębiorców. Wśród omawianych tematów znalazł się m.in. wpływ technologii cyfrowych na konkurencję. Uczestnicy dyskutują nad stosowaniem prawa i ekonomii konkurencji w kontekście platform internetowych, algorytmów cenowych i nowych technologii (w tym blockchain). Drugim omawianym tematem jest sposób zdobywania informacji przez organy antymonopolowe i ochrona osób, które sygnalizują niedozwolone praktyki.

źródło:UOKiK