Od 1 stycznia JPK z podpisem elektronicznym

Od Nowego Roku wymagane będzie podpisanie pliku JPK przynajmniej Profilem Zaufanym.

Od stycznia 2018 roku każdy mały przedsiębiorca będący płatnikiem VAT jest zobowiązany do comiesięcznej wysyłki tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ministerstwo finansów  dopuściło czasowo możliwość wysyłki plików JPK bez konieczności podpisu elektronicznego, a jedynie autoryzowanego  za pomocą danych przedsiębiorcy, tj. poprzez wpisanie imienia i nazwiska, numeru NIP oraz kwoty przychodu z poprzedniego zeznania podatkowego. Ostatnim plikiem, jaki można w ten sposób autoryzować jest JPK za listopad.

Od 1 stycznia 2019 roku wysyłka JPK będzie wymagać certyfikowanego podpisu lub przynajmniej podpisania dokumentu Profilem Zaufanym.