Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach

Uwaga pracodawcy! Od nowego roku wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 r. pensjach i innych dochodach należy przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie, na właściwych wzorach formularzy (PIT-8C, PIT-11, PIT-R).

Informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach należy przesłać  do 31 stycznia 2019 r.

Nie zmienia się  termin składania rocznej deklaracji PIT-4R, PIT-8AR –również do  31 stycznia.

Informację IFT-1/IFT-1R należy złożyć do 28 lutego. Również do końca lutego informację o wypłaconych dochodach należy przesłać podatnikowi.

Formularze wysyłane do US można podpisać:
– podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze;
– danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, jeżeli są  składane przez osoby fizyczne.

Można je przesłać na jeden z trzech sposobów:
– za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów,
– modułu finansowo-księgowego
– Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).

Więcej informacji nt. nowych zasad i sposobów przekazywania informacji o dochodach, a także wszelkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się w specjalnie przygotowanym serwisie na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

źródło: Ministerstwo Finansów