Jacek Wyrzykiewicz – Rok nowości i inwestycji

Jak Wam minął 2018 rok? – pytamy osoby z branży FMCG

Jacek Wyrzykiewicz pr & marketing services manager w HOCHLAND POLSKA

Mijający rok 2018 to dla Hochland Polska rok dynamicznych inwestycji,nowości rynkowych i aktywnego wspierania lokalnych społeczności. Aktualnie największą inwestycją prośrodowiskową, o wartości ok. 3,5 mln euro, realizowaną przez Hochland Polska jest wymiana instalacji wyparnej do produkcji serwatki i mleka w proszku w zakładzie w Węgrowie. Produkty firmy Hochland są sprzedawane w ponad 30 krajach na kilku kontynentach. Hochland już od ponad 90 lat gwarantuje najwyższą jakość produktów,jest obecny we wszystkich najważniejszych krajowych i międzynarodowych segmentach serów. Zatrudnia ponad 4200 pracowników w kilkunastu zakładach produkcyjnych. Doskonały surowiec, jakim jest polskie, naturalne mleko, to najlepsza baza do stworzenia wyśmienitych serów i produktów nabiałowych. W ostatnich miesiącach firma wprowadziła na rynek wiele nowości, których celem jest rozwój kategorii sera i najbardziej znanych marek Hochlandi Almette. Duża liczba produktów w ofercie Hochland – tysiące ludzi związanych z budowaniem jej historii i siły – to jest swoisty ewenement! Nadrzędnym planem Hochland Polska jest dalsze zdobywanie zaufania konsumentów i handlu skutkujące czołowymi miejscami w strategicznych segmentach rynku serów. Hochland w kolejnym 2019 roku planuje obchody swojego jubileuszu25 lat Hochland w Polsce i chce nadal z sukcesem realizować misję bycia liderem na rynku serów w Polsce i tworzyć bądź rozbudowywać nowe kategorie rynku serów.