Plany uszczelniania systemu kontroli żywności

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada połączenie dwóch agencji zajmujących się kontrola żywności, Inspekcji Handlowej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Połączenie obu inspekcji ma zapewnić ciągłość kontroli jakości od produkcji do sprzedaży.
Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wyjaśnia, że połączenie IH oraz IJHARS ma uszczelnić istniejący system. Obecnie Inspekcja Handlowa podlegająca pod UOKiK ma prawo badania i kontroli handlowców ale nie ma uprawnień do kontroli producentów żywności, w przeciwieństwie do IJHARS.  Ustawa ustanawiająca to połączenie będzie gotowa w tym roku.

Planowana jest też organizacja całkiem nowego urzędu, łączącego funkcje wszystkich kontrolerów rynku żywności, poczynając od Inspektoratów Weterynaryjnych  na Stacjach Sanitarno Epidemiologicznyh kończąc. Minister ogłosił, że będzie to możliwe dopiero po pokonaniu Afrykańskiego Pomoru Świń.