Towar bezpośrednio od rolnika

Nowe przepisy – rolniczy handel detaliczny do sklepów, restauracji, stołówek itp.
Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa regulacja prawna, opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycząca rolniczego handlu detalicznego. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. 2018 poz. 2242).

Na podstawie nowych regulacji prawnych osoby prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców wyprodukowanej żywności.  Odbiorcami mogą być zakłady prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnej charakterystyce, zlokalizowane na ograniczonym obszarze. Obszar ten będzie obejmować województwo, w którym odbywa się produkcja żywności oraz powiat lub miasto stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z województwem, w którym odbywa się produkcja.

Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie mogą być  dokonywane z udziałem pośrednika. Wyjątkiem jest promocja żywości podczas festynów, targów, kiermaszy.

Limity ilościowe dla żywności sprzedawanej w ramach rolniczego handlu detalicznego określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. Limit przychodów z takiej sprzedaży ustala się do kwoty 40 000 zł, o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych.

PDF „Rolniczy handel detaliczny” prezentuje  wytyczne dotyczącymi znakowania żywności wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz  przykłady etykiet jakie powinny być umieszczane na tych produktach spożywczych.