Jak przechowywać mrożonki

Sprzedaż zamrożonej żywności wymaga ścisłego przestrzegania warunków jej przechowywania. Reżim temperatury powinien odpowiadać nie tylko normom przechowywania konkretnych produktów spożywczych, ale także być stabilny. Awarie w działaniu urządzeń chłodniczych doprowadzą do uszkodzenia towarów i strat finansowych.

Dobrze wybrane komory mroźnicze generują właściwą temperaturę i wilgotność. Wybrane egzemplarze utrzymują temperaturę do – 35°C. Przeszklone drzwi lub klapy, przez które klient jest w stanie dostrzec towar, ograniczają dopływ ciepłego powietrza, czyli przedłużają czas przechowywania. Ten typ zamrażarek łączy w sobie funkcje wystawiennicze i przechowalnicze, klienci sami sięgają po towar. Zamrażarki z typowymi, nieprzeźroczystymi klapami ustawia się na zapleczu, w magazynie towarów mrożonych. Witryny mroźnicze można dobierać uwzględniając takie parametry jak objętość, wymiary, wymagania temperaturowe. Dostępne są warianty dla każdej wielkości sklepu.

Temperatura i kontrola

Proces składowania towarów mrożonych powinien być prowadzony zgodnie z podstawowymi operacjami technologicznymi:

  • sprawnego przenoszenia do miejsc przechowywania i sprzedaży – nie powodującego ogrzania towaru;
  • stworzenie optymalnego trybu przechowywania – sprawne urządzenia mroźnicze i właściwa ilość towaru;
  • przestrzeganie ustalonych warunków przechowywania produktów – ustawiona odpowiednia temperatura i wilgotność;
  • kontroli stanu towaru podczas przechowywania – systematyczne przeglądanie opakowań, zwłaszcza w pobliżu drzwi i w rogach urządzeń;
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania sprzętu (chłodzenie, wentylacja, etc.);
  • bieżącego serwisu urządzeń mroźnych i sprzętu dodatkowego;
  • okresowej sterylizacji urządzeń przechowalniczych.

Dla produktów w opakowaniach jednostkowych podstawowy reżim temperatury wynosi -18 ° C. Dla towarów pakowanych w kartony, worki i sprzedawanych na wagę, podstawowa temperatura przechowywania to co najmniej -20 stopni C i niżej. Każdorazowo należy zwracać uwagę na wskazania producenta żywności odnośnie reżimu przechowywania.

Właściciel sklepu może ponieść straty finansowe generowane na skutek ubytków wagowych towaru zamrożonego, powstających gdy produkty przebywają w otoczeniu wilgotnego powietrza. Ubytki masy zależą od dopływu ciepłego powietrza z zewnątrz oraz od systemu chłodzenia komór. Największe straty powstają dla towarów przechowywanych bez opakowania jednostkowego, sprzedawanych na wagę. Wymuszony obieg powietrza (wentylacja mechaniczna) zwiększa te ubytki o około 60 proc. Podczas ciepłych miesięcy ubytki masy są 4 – 5 krotonie większe niż zimą. Obniżenie temperatury eksploatacyjnej komór mroźniczych z -20 do – 30°C, przy dobrej izolacji urządzeń, może zmniejszyć straty o 20 proc.