Zenek Energy Drink ma nowego właściciela.

Na początku 2019 roku, firma DMS BARRELS Sp. z o.o. powiększając swoje portfolio, nabyła od spółki Just Food Polska Sp. z o.o. markę popularnych napoi energetycznych Zenek Energy Drink.

Przyjęta strategia ma za zadanie przede wszystkim, uporządkowanie polityki cenowej oraz zwiększenie dostępności produktu na rynku. Produkt do tej pory drogi, obecnie ma osiągnąć cenę detaliczną nieprzekraczającą 1,99 zł, a doskonale rozwinięta sieć dystrybucji ma zagwarantować skuteczne dotarcie do sklepów.

„Po dwóch latach współpracy z firmą Just Food Sp. z o.o. podjęliśmy razem z Markiem Kwiecień odpowiedzialnym za ten produkt decyzję o zmianie właściciela marki, który będzie gwarantował skuteczną sieć dystrybucji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów rozpoczęliśmy współpracę z firmą DMS BARRELS, która zajmie się szeroko określoną dystrybucją” – mówi Zenon Martyniuk.

Więcej informacji o produkcie oraz o nowej spółce zarządzającej marką można przeczytać na www.zenekenergydrink.pl